Asbest calamiteit

Asbestsanering na een calamiteit

Asbest komt soms onverwacht vrij tijdens een brand, een explosie, of wanneer asbesthoudend materiaal plots of onbewust bewerkt wordt. Bij een dergelijk incident, dat we een asbestcalamiteit noemen, is het van essentieel belang dat u meteen deskundige hulp inschakelt. Daarom sturen we bij zo’n noodsituatie meteen een ervaren team om uw veiligheid te garanderen door het asbest efficiënt op te ruimen volgens de geldende wet- en regelgeving. P3 Asbestverwijdering b.v in Nijmegen. staat 24/7, 365 dagen per jaar voor u klaar. Zo waarborgen we uw veiligheid bij onverwacht vrijgekomen asbest.

Asbest verwijderen Nijmegen

Wij verwijderen asbest na een asbestcalamiteit zoals een brand

Er zijn verschillende incidenten waarbij mogelijk asbest vrijkomt. Is er een boom omgewaaid en terecht gekomen op uw asbesthoudende dak? Heeft er een brand plaatsgevonden in een schuur waarop asbest golfplaten lagen? Of is er bij een brand in uw woning asbest vrijgekomen? Vaak zijn incidenten zoals een brand op zich al heel ingrijpend, wat het extra ongelegen maakt dat u zich zorgen moet maken over de gevaarlijke gevolgen van de vrijgekomen asbest. Denk daarom in de eerste plaats aan uw eigen veiligheid door de asbest gerelateerde zaken aan ons over te laten. P3 Asbestverwijdering b.v. heeft ervaring met dergelijke noodsituaties en staat daarom het hele jaar door 24/7 paraat om snel te handelen. Zo heeft u uw asbestcalamiteit weer onder controle in no time.

P3 Asbestverwijdering BV

Middenkampweg 25
6545 CH Nijmegen

024-2120126
info@p3asbest.nl

Ascert/SCA-code: 15-C202029.01

KvK: 69278067

24/7 bereikbaar

Jarenlange ervaring

Veilig en effectief

Eén aanspreekpunt

Bel ons voor uw eigen veiligheid bij vrijgekomen asbest

Na een asbestcalamiteit treffen we meteen de maatregelen die nodig zijn om meer schade te voorkomen. Zo zetten we het gebied waar asbest vrijgekomen is direct af om vervolgens van start te gaan met de asbestsanering. We coördineren voor u alle werkzaamheden die nodig zijn en stellen daarbij één centraal aanspreekpunt aan die u van alles op de hoogte brengt en houdt. Zo vermijden we onduidelijke en omslachtige communicatie. Heeft u dus te maken met een asbestcalamiteit? Bel ons dan direct op nummer 024-2120126. De beslissingsbevoegde manager zendt een team om de risico’s van de vrijgekomen asbest te minimaliseren en om uw veiligheid te garanderen.

Wilt u meer informatie over het verwijderen van asbest?

Vraag vrijblijvend advies aan