Subsidies asbest gestopt!

De subsidies voor asbest zijn gestopt. Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting, gemeenten, provincies, banken en de Rijksoverheid zijn een fonds begonnen waar particulieren en agrariërs gebruik van kunnen maken open te stellen. Lees hier meer over het asbest fonds.

Subsidie asbest verwijderen

De behandeling van asbest moet met grote zorgvuldigheid worden uitgevoerd vanwege de chemische eigenschappen van deze stof. Het is belangrijk om te weten dat wanneer asbest in goede staat verkeert, dit gewoonlijk geen gevaar oplevert. Versleten of beschadigd asbest vormt echter een groot risico voor de gezondheid en veiligheid van mensen, omdat vezels kunnen afschilferen en in de lucht terecht kunnen komen. Op dat moment is het mogelijk voor iedereen in de buurt om deze giftige vezels te inhaleren, die op hun beurt in de borst kunnen worden ingebed. Jaren later kunnen slachtoffers die blootgesteld zijn aan asbest ernstige asbest gerelateerde ziekten krijgen. Asbest wordt vaak gezien als een sluipmoordenaar die tientallen jaren in een huis kan zitten en langzaamaan de bewoners ziek kan maken. De effecten en ziekten die door asbest kunnen worden opgelopen komen soms pas na tientallen jaren aan het oppervlak. Tegen de tijd dat de ziekte merkbaar wordt is deze meestal al in een gevorderd stadium. Dit is een van de grootste redenen waarom Nederland zoveel mogelijk asbestvrij moet worden in de komende jaren.

De overheid probeert het verwijderen van asbest aan te moedigen en gemakkelijker te maken door middel van verschillende subsidies. De verwijdering van asbest valt prima samen met de trend van duurzaamheid, groene energie en klimaatverbetering.

Sinds 1 januari 2017 was de nieuwe subsidieregeling ingegaan voor het verwijderen van asbest. Deze subsidieregeling is echter nog steeds van kracht voor particulieren, bedrijven en non-profit organisaties. P3 Asbestverwijdering BV geeft u op deze pagina een overzicht van de voorwaarden van deze regeling. Daarnaast geven wij de werkwijze weer.  

Subsidieregeling asbestverwijdering voor particulieren

Sinds de subsidieregeling voor asbestverwijdering van start is gegaan, is de regeling veelvuldig aangepast, zeker voor particulieren. Het verwijderen van losgebonden en niet-hecht gebonden asbest is wettelijk verplicht en alle werkzaamheden moeten gemeld worden bij de gemeente. Wanneer dit niet op de juiste wijze is uitgevoerd kunnen er fikse boetes tegenover staan. Sindsdien is het wel mogelijk om als particulier gebruik te maken van de subsidieregeling om tot asbestsanering over te gaan.

Subsidie asbestverwijdering voor de bedrijfssector

Voor fiscale bedrijven zijn er andere regelingen en subsidies beschikbaar. De overheid legt extra veel nadruk op het aanmoedigen en bijstaan van bedrijven die van asbestverwijdering gebruik willen maken aangezien hun invloed in de maatschappij groter is als die van particulieren. Een extra bijkomstigheid is dat bedrijven zich vaak zo bewust en positief mogelijk willen profileren op een competitieve arbeidsmarkt.

P3 Asbestverwijdering BV

Binderskampweg 29
6545 CA Nijmegen

024-2120126
info@p3asbest.nl

Ascert/SCA-code: 07-C070323.01

KvK: 69278067

Voorwaarden subsidie asbestverwijdering

De belangrijke voorwaarden van de subsidie asbestverwijdering, die door de overheid zijn vastgesteld:

 • Om gebruik te mogen maken van de asbest subsidieregeling moet het dak minstens 35 m2 zijn;
 • Het is niet verplicht om een gehele renovatie uit te voeren of zonnepanelen terug te plaatsen;
 • De subsidie moet aangevraagd zijn binnen de termijn van 6 maanden na de verwijdering van het asbest;
 • Om gebruik te mogen maken van de asbest subsidieregeling moet het asbest tussen 01-01-2016 en 31-12-2019 verwijderd zijn door een januari 2016 en 31 gecertificeerd bedrijf;
 • U heeft recht op een bedrag van maximaal €25.000,-
 • Na het indienen van de subsidieaanvraag ontvangt u binnen 13 weken een bericht. De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst afgehandeld;
 • Zodra het subsidieplafond is bereikt (voor 2016 is dat € 10 miljoen euro), schuift de ontvangstdatum van uw aanvraag op naar 1 januari van het volgende jaar. Dit geldt niet voor 2019;
 • De factuur van het verwijderen van het asbest wordt door u voldaan en de subsidie wordt vervolgens uitgekeerd op uw bankrekening.

Werkwijze subsidie aanvragen asbestverwijdering

P3 Asbestverwijdering BV helpt bij het aanvragen van uw subsidieregeling. Uiteindelijk dient de uiteindelijke aanvraag wel door u te worden uitgevoerd. Om de subsidie te kunnen incasseren, dient u de volgende stappen te ondernemen:

 1. De melding wordt door P3 Asbestverwijdering BV verzorgd aan het LAVS (Landelijk Asbestverwijdering systeem);
 2. Na het registreren kan er opdracht worden gegeven om de situatie te inventariseren;
 3. Na de inventarisatie en sloopmelding (eveneens door P3 verzorgd), wordt het asbest verwijderd. Dit wordt op datum geregistreerd in het LAVS-systeem en uitgevoerd door P3 Asbestverwijdering BV;
 4. Na het verwijderen van het asbest worden de stortbonnen van het asbest in het LAVS-systeem ingevoerd;
 5. Na de oplevering ontvangt u de factuur. Op de factuur staat alle vereiste informatie die nodig is om de subsidie te kunnen incasseren.

Vragen over het aanvragen van asbestverwijdering?

Als asbestverwijderingsbedrijf kan P3 Asbestverwijdering BV het gehele traject voor u verzorgen. Heeft u vragen of de subsidie? Neem per mail contact met ons op info@p3asbest.nl of bel 024-2120126. Gedetailleerde informatie over de subsidieregelingen met betrekking tot het verwijderen van asbest, kunt u vinden op de website van de Rijksoverheid. Klik hier voor meer informatie.