Het verwijderen van asbest begint altijd met een asbestinventarisatierapport. Zonder dit rapport mag asbest niet verwijdert worden. Er zijn drie verschillende soorten asbestinventarisaties, hierover later in dit artikel meer. In dit artikel vertellen wij alles over wat een asbestinventarisatierapport is, wat je ervan kunt verwachten en de verschillende soorten asbestinventarisaties er zijn.

Asbestinventarisatierapport; wat is het?

Asbest is tot 1995 veel gebruikt in de bouw, vooral voor isolatie van woningen en schuren. Maar ook in andere materialen werd vaak asbest verwerkt. In die tijd wist men nog niet dat asbest ernstige gevolgen op de volksgezondheid kan hebben. Zo kan asbest kankerverwekkend zijn. In 1995 is het gebruik van asbest verboden.

Een asbestinventarisatierapport wordt opgesteld aan de hand van een onderzoek naar de hoeveelheid asbest. Tijdens dit onderzoek wordt gekeken hoeveel asbest er aanwezig is. Dit wordt vervolgens verwerkt in een verslag. Voordat het verwijderen van asbest in gang gezet wordt moet er altijd eerst een asbestinventarisatierapport aanwezig zijn. Op het moment dat je een sloopmelding van asbest doet bij de gemeente wordt er namelijk naar het rapport gevraagd.

Welke soorten asbestinventarisaties zijn er?

Er zijn 3 verschillende soorten asbestinventarisaties, namelijk: type 0, type A en type B. De kosten per inventarisatie zijn ook verschillend.

Type 0 – Dit is een visuele beoordeling op de aanwezigheid van asbestverdachte materialen, soms zijn deze direct waarneembaar. De resultaten van dit onderzoek zijn niet te gebruiken om een sloopvergunning voor het verwijderen van asbest aan te vragen.

Type A – Dit onderzoek bestaat uit een inspectie naar de aanwezigheid van (zichtbare) asbesthoudende materialen.

Type B – Dit type onderzoek moet worden uitgevoerd als type A onderzoek doet vermoeden dat er asbest aanwezig is dat niet direct zichtbaar is. Er zal dan destructief onderzoek worden uitgevoerd.

Asbestinventarisaties aanvragen

Wil jij zeker weten of je asbest in je woning of schuur heeft? Vraag dan gemakkelijk een asbestinventarisatie aan via onze website. Door contact op te nemen zullen wij zo spoedig mogelijk reageren. Ook kan je bellen naar 024-2120126.

asbestinventarisatierapport

Wilt u meer informatie over het verwijderen van asbest?

Vraag vrijblijvend advies aan